جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با مشاور ما از طریق تلگرام یا واتساپ صحبت نمائید

ارتباط از طریق تلگرام ارتباط از طریق واتساپ

  • Japan Tech
  • Safe and More Reliable
  • Dual Braking System
  • Single Speed/Dual Speed

۳-phase, 380v, 50Hz (Single Speed/Dual Speed)

Model

Capacity

(ton)

Standard Lift

(m)

Test Load

(kn)

Motor Power (kw)
Single/Dual

No.of

Chain

Dia of Chain

(mm)

Lifting Speed
(m/min)

Single/Dual

Net Weight(kg)

Extra weight per
meter of extra lift (kg)

HHB-0.5AF ۰.۵ ۶ ۶.۲۵ ۰.۷۵,۰.۸/۰.۲۷ ۱ ۶.۳ ۶.۸,۶.۹/۲.۳ ۴۷ ۰.۸۱
HHB-1.0AF ۱.۰ ۶ ۱۲.۵ ۱.۵,۱.۸/۰.۶ ۱ ۷.۱ ۶.۶,۶.۹/۲.۳ ۶۱ ۱.۱
HHB-1.0BF ۱.۰ ۶ ۱۲.۵ ۰.۷۵,۰.۸/۰.۲۷ ۲ ۶.۳ ۳.۴,۳.۵/۱.۲ ۵۲ ۱.۶۲
HHB-2.0AF ۲.۰ ۶ ۲۵ ۳.۰,۳.۰/۱.۰ ۱ ۱۰ ۶.۶,۶.۸/۲.۳ ۱۱۵ ۲.۳
HHB-2.0BF ۲.۰ ۶ ۲۵ ۱.۵,۱.۸/۰.۶ ۲ ۷.۱ ۳.۳,۳.۳/۱.۱ ۷۳ ۲.۲
HHB-3.0AF ۳.۰ ۶ ۳۷.۵ ۳.۰,۳.۰/۱.۰ ۱ ۱۱.۲ ۵.۴,۵.۴/۱.۸ ۱۲۲ ۲.۸
HHB-3.0BF ۳.۰ ۶ ۳۷.۵ ۳.۰,۳.۰/۱.۰ ۲ ۱۰ ۴.۴,۴.۵/۱.۵ ۱۳۱ ۴.۷
HHB-5.0F ۵.۰ ۶ ۶۲.۵ ۳.۰,۳.۰/۱.۰ ۲ ۱۱.۲ ۲.۸,۲.۷/۰.۹ ۱۵۱ ۵.۶
HHB-7.5F ۷.۵ ۶ ۹۴ ۳.۰,۳.۰/۱.۰ ۳ ۱۱.۲ ۱.۸,۱.۸/۰.۶ ۲۶۶ ۸.۴
HHB- 10F ۱۰ ۶ ۱۲۵ ۳.۰,۳.۰×۲/۱.۰×۲ ۴ ۱۱.۲ ۲.۷,۲.۷/۰.۹ ۳۳۵ ۱۱.۲
HHB- 15F ۱۵ ۶ ۱۸۷.۵ ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 ۶ ۱۱.۲ ۱.۸,۱.۸/۰.۶ ۴۵۱ ۱۷
HHB- 20F ۲۰ ۶ ۲۵۰ ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 ۸ ۱۱.۲ ۱.۴,۴.۵/۰.۶ ۵۴۶ ۲۲
HHB- 25F ۲۵ ۶ ۳۱۲.۵ ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 ۱۰ ۱۱.۲ ۱.۱,۱.۲/۰.۴ ۶۲۴ ۲۸
HHB- 30F ۳۰ ۶ ۳۷۵ ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 ۱۲ ۱۱.۲ ۰.۹,۱.۰/۰.۳ ۱۱۴۳ ۳۱
HHB- 35F ۳۵ ۶ ۴۳۷.۵ ۳.۰×۲,۳.0x2/1.0×2 ۱۶ ۱۱.۲ ۰.۷,۰.۷/۰.۲۵ ۱۳۸۵ ۴۴.۸

Main Dimension(Single Speed/Dual Speed)

Model

Capacity ton H
mm
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
I
mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
HHB-0.5AF ۰.۵ ۵۳۰ ۵۴۵ ۲۶۰ ۲۸۰ ۱۶۰ ۳۵ ۲۸ ۳۵ ۲۵ ۱۷ ۱۷
HHB-1.0AF ۱ ۶۵۰ ۵۸۲ ۲۸۰ ۳۰۰ ۱۷۶ ۴۰ ۳۱ ۴۰ ۳۱ ۲۲ ۲۲
HHB-1.0BF ۱ ۶۵۰ ۵۴۵ ۲۶۰ ۲۸۰ ۲۰۵ ۴۰ ۳۱ ۴۰ ۳۱ ۲۲ ۲
HHB-2.0AF ۲ ۸۰۰ ۶۷۰ ۳۱۳ ۴۳۰ ۲۶۵ ۴۷ ۴۰ ۴۷ ۳۸ ۳۰ ۳۰
HHB-2.0BF ۲ ۸۳۵ ۵۸۲ ۲۸۰ ۳۰۰ ۲۳۶ ۴۷ ۳۸ ۴۷ ۳۸ ۳۰ ۳۰
HHB-3.0AF ۳ ۸۴۵ ۶۷۰ ۳۱۳ ۴۳۰ ۲۶۵ ۵۸ ۴۷ ۵۸ ۴۷ ۳۶ ۳۶
HHB-3.0BF ۳ ۹۵۰ ۶۷۰ ۳۱۳ ۴۳۰ ۳۲۰ ۵۸ ۴۷ ۵۸ ۴۷ ۳۶ ۳۶
HHB-5.0F ۵ ۱۰۳۰ ۶۷۰ ۳۱۳ ۴۳۰ ۳۲۵ ۶۰ ۴۸ ۶۰ ۴۸ ۴۳ ۴۳
HHB-7.5F ۷.۵ ۱۲۰۰ ۶۷۰ ۳۱۳ ۵۰۵ ۳۲۰ ۵۴ ۳۱ ۸۵ ۸۰ ۸۵ ۵۵
HHB- 10F ۱۰ ۱۴۰۰ ۶۸۵ ۳۵۲ / ۸۹۰ ۸۵ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۱۰۴ ۵۵
HHB- 15F ۱۵ ۱۳۱۰ ۶۳۰ ۳۱۵ ۱۰۷۰ ۵۳۵ ۵۴ ۵۴ ۱۲۰ ۹۶ ۸۸ ۷۸
HHB- 20F ۲۰ ۱۴۷۰ ۶۳۰ ۳۱۵ ۱۲۶۰ ۶۳۰ ۷۰ ۷۰ ۱۵۰ ۱۱۵ ۸۸ ۹۸
HHB- 25F ۲۵ ۱۵۸۰ ۶۳۰ ۳۱۵ ۱۲۶۰ ۷۲۵ ۷۰ ۷۰ ۱۵۰ ۱۱۵ ۸۸ ۹۵
HHB- 30F ۳۰ ۱۶۴۰ ۷۴۰ ۳۱۵ ۱۳۰۰ ۷۲۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۴۰ ۹۵ ۲۱۷ ۱۳۰
HHB- 35F ۳۵ ۱۷۹۰ ۷۴۰ ۳۱۵ ۱۵۰۰ ۷۲۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۴۰ ۲۱۷ ۱۵۰

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جرثقیل برقی زنجیری دوکاره ویتال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 8 =

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جرثقیل برقی زنجیری دوکاره ویتال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − پنج =